Tiedote

Kyselytutkimus vahvistaa: Kotimainen matkailuala on voittanut suomalaiset puolelleen

Suomalaiset odottavat innostuneena lähestyvää kotimaan matkailukesää, selviää tuoreesta kyselytutkimuksesta. Koronapandemia on lisännyt entisestään kierroksia kotimaanmatkailun suosioon ja matkailuhalukkuuteen. Matkailuorganisaatioiden valtakunnallisessa yhteiskampanjassa 100 syytä matkailla Suomessa on tänä vuonna mukana yli 170 kohdetta idästä länteen ja eteläisimmästä pisteestä Suomi-neidon otsaan.

100 syytä matkailla Suomessa -kampanjan ja Suoma ry:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan koronaviruspandemia on vaikuttanut positiivisesti suomalaisten matkailuinnostukseen kotimaassa. Lähes puolet suomalaisista (43 %) ovat aiempaa kiinnostuneempia kotimaanmatkailusta. Jopa 63 % kertoo tekevänsä tänä kesänä lomamatkan Suomessa. 25 % pohtii vielä päätöstään. Selvää kuitenkin on, että suomalaiset valitsevat kotimaanmatkailun tänä kesänä.  

“Entisestään kasvanut innostus kotimaanmatkailua kohtaan kertoo hienolla tavalla siitä, että myös keskellä koronapandemian aiheuttamaa kriisiä kotimainen matkailuala on onnistunut voittamaan suomalaiset puolelleen. Viime kesän onnistuneet reissukokemukset ovat vauhdittaneet asennemuutosta pysyväksi. Se, että vain 15 % vastaajista sanoo matkustavansa kotimaassa, koska ei voi matkustaa ulkomaille, antaa positiivisen signaalin pysyvämmästä asennemuutoksesta ja siitä että kotimaanmatkailu ei tule jäämään kakkosvaihtoehdoksi tulevaisuudessakaan”, iloitsee  Suoma ry:n puheenjohtaja Anne-Marget Hellén. 

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tukema, Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys Suoma ry:n toteuttama 100 syytä matkailla Suomessa -kampanja kokoaa kotimaan kohteet yhteiselle 100syyta.fi -sivustolle, joka tarjoaa kotimaanmatkailijoille inspiraatiota ja konkreettisia vinkkejä. Viidettä vuotta toteutettava kampanja on onnistunut vakuuttamaan suomalaiset tarjonnallaan ja viime vuonna 100syyta.fi -sivustolla vieraili noin 620 000 yksittäistä kävijää.

Kotimaassakin halutaan yllättyä

38 % kyselytutkimuksen vastaajista kertoo, että haluaa tutustua paremmin Suomeen ja siihen, mitä tarjottavaa kotimaanmatkailulla on. Kun vastaajia pyydettiin kertomaan, millaisia asioita he haluavat kokea tänä kesänä, nousivat esille erityisesti aktiviteetit, elämyksellisyys, luontomatkailu, yllätyksellisyys, historia ja kulttuuri. 

“Tutkimuksessa nousi esille ajatus siitä, että ihmiset haluavat löytää paikkoja, joita eivät edes osaisi etsiä. Olemme siis panostaneet paikallisten pienten erikoisuuksien esittelyyn ja suorastaan salaisiin helmiin. Sivuston sisältö on tänä vuonna entistä monipuolisempaa ja tarjoilemme kävijöille kohdevinkkien lisäksi reittivinkkejä, teema-artikkeleita ja jatkuvasti päivittyviä ajankohtaisia nostoja”, sanoo Hellén. 

Hellén muistuttaa, että suosion myötä myös matkailijoiden odotukset ovat kasvaneet. Patoutunutta matkailuintoa on paljon ja vihdoin myös kotimaassa halutaan kuluttaa  palveluja, elämyksiä ja aktiviteetteja. Kotimaanmatkailun momemtum on nyt, eikä sitä ole varaa hukata.

Kotimaanmatkailun suosion taustalla muitakin arvoja kuin vastuullisuus

Vastuullisuuden lisäksi myös perinteet ja traditiot vetävät suomalaisia puoleensa. Jopa 24 % sanoo, että haluaa kokea perinteisiä asioita Suomessa matkustaessaan. 17 % kokee olevansa yhteydessä omiin juuriinsa. Joka viidennelle nuorelle, 18–24 -vuotiaalle, Suomi näyttäytyy seikkailuun houkuttavana. 

“Mielestäni voisi jopa sanoa, että uuden z-sukupolven myötä ollaan siirtymässä Suomi-nolouden ajasta Suomi-ylpeyden aikaan. Perinteiset suomalaiset asiat, kuten vaikkapa juurileivonta tai neulominen, ovat uudella tavalla pinnalla ja nämä trendit satavat myös kotimaanmatkailun laariin. Paikallisuus aidosti vetää puoleensa erityisesti nuorempia sukupolvia”, sanoo Hellén. 

Aluerajat ylittävä yhteistyö on näyttänyt voimansa

Viime kesän tukalassa tilanteessa matkailualan toimijoiden yhteismarkkinointi 100 syytä matkailla Suomessa -kampanjan kautta todisti voimansa. Nyt alkava kampanja on historiansa laajin. Mukana on yhteensä 171 kohdetta ja kampanjan vaikutus ulottuu tuhansiin matkailuyrityksiin. Monet maantieteellisesti laajat, jopa useiden maakuntien alueet, kuten esimerkiksi Oulun seutu ja Pohjanmaa, ovat yhdistäneet voimansa ja lähteneet yhteisellä panostuksella mukaan.

“Oulun seudulla on yhdeksän ainutlaatuista matkailudestinaatiota. 100 syytä matkailla Suomessa -kampanja on erinomainen tapa tuoda meidän monipuolista ja laajaa matkailualuetta kokonaisuutena esille. Yhteistyö mahdollistaa laajemman näkyvyyden yksittäiselle kunnalle, mutta pystymme myös palvelemaan paremmin matkailijoita eheänä kokonaisuutena. Viime kesänä Oulun seutu kasvatti selkeästi kiinnostusta kotimaan matkailussa ja kotimaan matkailun kasvu oli tärkeä valopilkku meidän koko matkailualueelle. Nyt odotamme samaa myös tälle tulevalle kesälle”, sanoo Visit Oulun toimitusjohtaja Päivi Penttilä. 

“Yhteistyön voimaa on vaikea kiistää matkailualan kriisin jälkeen. Kampanjan voima on juuri siinä, että pienemmätkin toimijat, joiden omat resurssit ovat rajalliset, pääsevät mukaan valtakunnalliseen kampanjaan ja osaksi valtakunnallista markkinointiviestintää. Yhdessä olemme enemmän”, summaa Hellén. 

Lisätietoja:

Anne-Marget Hellén, Suoma ry:n hallituksen puheenjohtaja
anne-marget.hellen@turku.fi, +358 50 5590499

Hannu Komu, Suoma ry:n toiminnanjohtaja 

hannu.komu@onvisio.fi, +358 400 615756

Kampanjan kuvamateriaalia ja logot:
https://100syyta.fi/medialle

Mikä on 100 syytä matkailla Suomessa?

* Suoma ry:n tilaaman 100 syytä matkailla Suomessa -kyselyn tiedonkeruut toteutettiin online-kyselyinä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 20.–24.4.2021. Tutkimusten kohderyhmä oli 18–75-vuotiaat ja siihen vastasi 1000 suomalaista. Otokset kiintiöitiin kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.