Tiedote

Suomalaiset suosivat kotimaan matkakohteita – touko–heinäkuun majoitustilastot ylittivät koronapandemiaa edeltävän tason

Kotimaiset matkailijat ovat suunnanneet tänäkin kesänä ahkerasti kotimaan kohteisiin, selviää kesän majoitustilastoista. Suomalaiset ovat löytäneet takaisin kaupunkikohteisiin ja nauttineet luontoelämysten rinnalla myös tapahtumista ja kulttuurista. Koronapandemian jälkeinen ensimmäinen kesä osoittaa, että kotimaanmatkailussa ei ole enää kyse vain buumista.

Kotimaan matkakohteiden suosio jatkuu kolmatta kesää peräkkäin, selviää Tilastokeskuksen majoitustilastoista*. Alkukesän 2022 osalta kotimaisten matkalijoiden yöpymisissä oli nähtävissä loistavia tuloksia, sillä edellisvuoden 2021 vastaaviin kuukausiin verrattuna toukokuussa 2022 oli jopa yli 57 prosenttia kasvua ja kesäkuussa 8 prosenttia.

Heinäkuussa puolestaan kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä oli edellisvuoteen verrattuna 16 prosenttia vähemmän. Yöpymisiä oli kuitenkin lähes 9 prosenttia enemmän kuin kesällä 2019, joka oli kaikkien aikojen ennätyskesä kotimaan matkailussa ennen koronapandemiaa. Pandemian aikana kotimaisten yöpymisten luvut nousivat poikkeuksellisen korkeiksi erityisolosuhteista johtuen, mutta kotimaan suosio oli nousussa jo aikaisempina kesinä.

Myös kokonaisuudessaan kesän 2022 luvut ylittävät olosuhteiltaan verrannollisen kesän 2019. Kotimaisten yöpymisten määrä touko–heinäkuussa 2022 oli yli 8 prosenttia suurempi kuin ennen pandemiaa.

“Tämä kesä osoittaa, että kotimaan kohteet kiinnostavat suomalaisia myös ulkomaan kohteiden rinnalla. Kuluneen kesän luvuista voidaan päätellä, että pandemian aikana kasvaneesta kotimaan matkailijajoukosta jäi pysyvä lisä matkailemaan Suomen kohteisiin, vaikka ulkomaan matkailu avautui”, sanoo Suoma ry:n puheenjohtaja Maisa Häkkinen.

Kotimaiset matkailijat suuntasivat pandemian jälkeen takaisin kaupunkeihin

Kotimaanmatkailua edistävän 100 syytä matkailla Suomessa -kampanjan teettämän kyselyn** vastauksista selviää, että suomalaiset ovat panostaneet matkoillaan kotimaassa tänä kesänä erityisesti ruokaan (55 %), maisemiin (54 %) ja elämyksiin (48 %). 

Kuluneen kesän aikana tapahtumat ja kulttuuri ovat nousseet takaisin suomalaisten lomasuunnitelmiin luontokohteiden rinnalle, mikä näkyy matkailun suuntautumisena kaupunkikohteisiin. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kotimaiset yöpymiset kasvoivat 11 prosenttia verrattuna edellisen vuoden heinäkuuhun (Tilastokeskus).

Kaupunkien rinnalla luontokohteet eivät kuitenkaan menetä suosiotaan. Kyselyn mukaan kotimaanmatkailulta odotetaan yhä eniten luontoelämyksiä (73 %), mutta myös kulttuuria ja tapahtumia (55 %), arjen luksusta (50 %) ja persoonallisia majoituskohteita (43 %).

Kotimaanmatkailun buumista on siirrytty pysyvään innostukseen

Kotimaan kohteissa lomailtiin kesän aikana nousseista polttoainekustannuksista huolimatta. Kyselyn monivalintakysymyksen mukaan jopa 86 prosenttia suomalaisista lähti matkaan autolla. 37 prosenttia kertoi matkanteon kulkuvälineeksi myös junan ja 25 prosenttia linja-auton.

Nousseiden kustannuksien vaikutuksilta ei kuitenkaan vältytty – 58 prosenttia kertoo polttoaineen hinnannousun vaikuttaneen kesän matkoihin jollain tavalla. Matkareittejä esimerkiksi suunniteltiin tarkemmin (45 %), lomailtiin lähialueella (37 %) ja auton sijaan valittiin juna (25 %).

Matkailun luvut muuttuvat ympäröivän maailman mukana, mutta innostus kotimaan kohteita kohtaan ei ole laantunut koronarajoitusten jälkeenkään.

“Kotimaanmatkailussa ei ole enää kyse vain buumista, vaan tämän kesän jälkeen voidaan puhua pysyvästä innostuksesta. Matkailualan elinvoimaisuuden takaamiseksi kasvua tarvitaan tulevaisuudessakin”, sanoo Häkkinen.

Kesälomien siirto lisäisi kotimaan kohteiden elinvoimaisuutta

100 syytä matkailla Suomessa -kampanjaa koordinoiva Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys Suoma ry ajaa koulujen lomakauden siirtämistä muun Euroopan rytmiin. Siirto tekisi elokuusta täysipainoisen lomakuukauden ja palvelut olisivat nykyistä kattavammin käytössä myös ulkomaisten matkailijoiden keskeisenä loma-aikana. Suomen kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että ulkomaisille matkailijoille on tarjolla täysipainoinen palveluvalikoima myös elokuussa.

“Onnistunut kesäkausi on jatkunut lupaavasti elokuun puolelle, mutta tänäkin vuonna koulujen alku hiljensi kotimaanmatkailun. Nyt jos koskaan on aika siirtää koululaisten kesälomakautta kahdella viikolla eteenpäin”, sanoo Häkkinen.

Suoma ry on käynyt asiasta laajoja keskusteluja eri sidosryhmien kanssa ja tulee tekemään koulujen loma-aikojen siirtämisestä vuoden 2023 puolella perustellun esityksen valtioneuvostolle. Suoma ry:n teettämän kuluttajatutkimuksen*** mukaan lapsiperheistä lähes 40 prosenttia pitää siirtoa hyvänä asiana ja vain 17 prosenttia ei ole siirron kannalla. Vastaajista 41 prosenttia ei osannut vielä määrittää kantaansa.

Lisätietoja

Maisa Häkkinen, Suoma ry:n hallituksen puheenjohtaja
maisa.hakkinen@mikseimikkeli.fi, +358 44 794 2219

Hannu Komu, Suoma ry:n toiminnanjohtaja
hannu.komu@onvisio.fi, +358 400 615756

Kampanjan kuvamateriaalia ja logot:
https://100syyta.fi/medialle

Kampanja sosiaalisessa mediassa:
Instagram @100syytamatkaillasuomessa
Facebook @100syytamatkaillasuomessa

Mikä on 100 syytä matkailla Suomessa?

* Tilastokeskus: https://www.stat.fi/julkaisu/cktvhc3i027nl0b55h6a61261

** Suoma ry:n ja 100 syytä matkailla Suomessa -kyselyn tiedonkeruut toteutettiin Surveypal-kyselynä 19.–24.8.2022. Kyselyyn vastasi yhteensä 440 ihmistä eri puolelta Suomea.

*** Suoma ry:n tilaaman 100 syytä matkailla Suomessa -kyselyn tiedonkeruut toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 9.–21.4.2021. Tutkimusten kohderyhmä oli 18–75-vuotiaat ja siihen vastasi 1000 suomalaista. Otokset kiintiöitiin kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.